การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน  
Work Permit for Part-Time Job

เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ

1.นักเรียนภาษา

2.นักเรียนปริญญา

การทำ Work Permit ของนักเรียนภาษา คือน้องๆจะต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีบัตร ARCแล้วคะ

ในส่วนของการทำ Work Permit ของนักเรียนปริญญา จะต้องอยู่มาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมและมีบัตร ARC

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอ Work Permit
1.ใบขอยื่นขอWork Permit Card ผ่านทางมหาลัยมีให้
2.ใบTranscript -Passport (copy)
3. Student ID card (copy)
4. ARC card (copy)
5. ค่าธรรมเนียม 100NT

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถยื่นผ่านทางมหาวิทยาลัย หรือไปยื่นด้วยตัวเองที่ 10th Floor of Taisugar Building, No. 39, Sce. 1, Zhonghua Road, Taipei City 100, Taiwan (MRT XiMen Station)

ปล. งานอีกประเภทที่สามารถทำได้คืองานในมหาวิทยาลัยเช่น ช่วยอาาจารย์ (Teacher Assitant) ช่วยงานโรงเรียนแบบได้ค่าตอบแทนโดยไม่ต้องสมัครบัตร Work Permit นะคะ