การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน  
Work Permit for Part-Time Job

เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ

1.นักเรียนภาษา

2.นักเรียนปริญญา

การทำ Work Permit ของนักเรียนภาษา คือน้องๆจะต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีบัตร ARCแล้วคะ

ในส่วนของการทำ Work Permit ของนักเรียนปริญญา จะต้องอยู่มาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมและมีบัตร ARC

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอ Work Permit
1.ใบขอยื่นขอWork Permit Card ผ่านทางมหาลัยมีให้
2.ใบTranscript -Passport (copy)
3. Student ID card (copy)
4. ARC card (copy)
5. ค่าธรรมเนียม 100NT

ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถยื่นผ่านทางมหาวิทยาลัย หรือไปยื่นด้วยตัวเองที่ 10th Floor of Taisugar Building, No. 39, Sce. 1, Zhonghua Road, Taipei City 100, Taiwan (MRT XiMen Station)

ปล. งานอีกประเภทที่สามารถทำได้คืองานในมหาวิทยาลัยเช่น ช่วยอาาจารย์ (Teacher Assitant) ช่วยงานโรงเรียนแบบได้ค่าตอบแทนโดยไม่ต้องสมัครบัตร Work Permit นะคะ

 

Facebook