หอพัก 4 ท่าน

รับเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น
1. Food for 10 days – Lunch and Dinner
2. Mandarin and cultural classes.
3. Airport pick-up
4. Two field trips
5. Farewell party
6. Online Orientation by Hooray Taiwan

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเองคือ
ค่าหอพัก + ค่าสมัคร 6,900 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าอาหารเช้า


เอกสารการสมัคร
– หลักฐานการโอนค่าสมัคร
– พาสปอร์ต
– บัตรนักเรียน
ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ clc.hooraytaiwan@gmail.com
จัดโดย FCU Foreign Language Center

ติดต่อสมัคร Line: @hooraytaiwan

Leave a Reply