เนื่องมาจากน้องๆหลายๆคนได้ไปสอบเทีบยวุฒิ GED เเละต้องการศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน แต่เนื่องมาจากที่ไต้หวันมีเพียงเเค่บางมหาลัยเท่านั้นที่รับ วันนี้เเอมินจึงรวบรวมข้อมูลไว้ในนี้นะคะ ก่อนจะไปพูดถึงมหาลัยบางคนอาจสงสัยว่าอะไรคือการสอบวุฒิ GED มาดูกันนิดนึงค่ะ

What is GED?

GED คือ General Educational Development เป็นการสอบที่เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) น้องๆอาจจะรู้จัก GED ในคำอื่น เช่น High School Diploma, Equivalent M.6, Accredited เป็นต้น

เมื่อสอบผ่าน GED ครบทั้ง 5 วิชา ซึ่งจะมีวิชา Mathematics, Language Arts, Reading, Language Arts, Writing (including Essay), Science และ Social Studies ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน ถึงจะได้วุฒิการศึกษาโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยน้องๆสามารถใช้ GED ยื่นเข้าสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทยได้หลายเเห่ง เช่น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

มหาลัยไหนในไต้หวันที่รับวุฒิ GED บ้าง

เอกสารประกอบการสมัครเรียนสำหรับผู้ใช้วุฒิGED

วุฒิ GED ทั้งใบ certificate และใบ transcript ต้องรับรองเอกสารที่กงสุลไต้หวัน ณ ประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นทางเจ้าของหลักสูตร GED

ผลการเรียนในระดับชั้นม.ปลาย ถึงม.5เทอม2 และ ใบรับรองวุฒิหรือใบรับรองสถานะนักเรียนในระดับชั้นม.ปลายว่าเคยเรียนที่จริง

คะแนนวัดระดับภาษาจีนหรืออังกฤษ ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาใดใช้คะแนนภาษานั้นในการยื่น (คะแนนจีนที่แนะนำ HSK 4+ หรือ TOCFL 4+ คะแนนอังกฤษที่แนะนำ TOEIC 600+ หรือ IELTS 5.5+)

Leave a Reply