คอร์สเรียนภาษาจีนที่มหาลัย Chinese Culture University
CLASS INFORMATION FOR YEAR 2017-2018

 

**ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะยังไม่รวมค่าตั่วเครื่องบินค่าทดสอบภาษาและค่าตรวจสุขภาพนะคะ

Intensive Chinese Course

Our elementary course uses an intensive format to help students quickly establish basic reading, speaking, listening and writing abilities. For the intermediate levels and above, we divide the course into elective and main classes. The main class focuses on reading, speaking, listening and writing, while the elective class is chosen of a student’s own accord and follows their own interests and learning needs. 

Major Course Introduction

The main course will develop your listening, speaking, reading and writing abilities. Every class has 6-12 students. Classes are separated into ten levels according to students’ Chinese ability. The beginner course meets every day for three hours and focuses on basic language skills to quickly establish speaking, reading, writing, and listening skills. After finishing the basic levels students should be able to get by in Taiwan without difficulty. In the intermediate levels and above, students can still attend for three hours a day, but the main class is only attended for two of these hours, while the third hour is the elective class (students who receive a student visa must attend an elective class). In the intermediate and advanced levels students gradually build up their Chinese language skills through conversation and by reading articles. Eventually students can read newspaper articles and watch the news unassisted. 

Leave a Reply

Facebook