เอกสารที่ใช้ก่อนการสมัคร
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อน การสมัครมาเรียนภาษาจีน เราจะมี Check list และหาข้อมูลในการ เตรียมเอกสารก่อนการสมัครเพื่อนำคะแนนมาใช้ก่อนการสมัครเรียนภาษาจีน เช่น ผลคะแนนการสอบต่างๆพร้อมสถานที่สอบ วันและเวลา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเตรียมเอกสารเอกสารประกอบการสมัครเรียน
การส่งเอกสารยื่นขอเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและทำการยื่นสมัครกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อความความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
ทางเราจะดำเนินการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าให้แก่ผู้สมัครทั้งหมด ในส่วนการยื่นเอกกสารกับทางสถาน ฑูตทางผู้สมัครจัดเตรียมเเละนำมาให้ทางเรา ทางเราจะดำเนินการไปยื่นให้โดยผู้สมัครไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสถานทูต
*ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านทางเราจะดำเนินการยื่นให้ใหม่อีกครั้งโดยมีค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาทคะ
**ค่าดำเนินการนี้ไม่รวมการจัดเตรียมStudy Plan ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าตรวจสุขภาพและค่าทดสอบระดับภาษาต่างๆ ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม Study Plan โดยสามารถปรึกษากับทางเราได้คะ และเตรียมผลทดสอบสอบภาษาผลตรวจสุขภาพมาเอง หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถปรึกษาทางเราได้ทันทีคะราคานี้รวมค่าดำเนินการวีซ่าเรียบร้อยเเล้วคะ
***ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามค่าเงิน ดังนั้นหากตกลงรบกวนโอนเงินในส่วนของมัดจำหรือชำระเต็มจำนวนก่อนคอร์สเรียนเปิดอย่างน้อย1-2เดือน
****ในกรณีตกลงเเล้วคุณลูกค้าไม่ชำระเงินในครั้งต่อไปทางเราจะมีการขึ้นค่าบริการ10%จากราคาเต็มทางHooraytaiwan ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
****ทางเราขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

Leave a Reply