บริการดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

ค่าดำเนินการเอกสารข้างต้นเป็นการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครทุนเพื่อเดินทางไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศไต้หวัน , การติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย โดยค่าดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมเอกสารและการดำเนินการดังต่อไปนี้

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครและสมัครเรียน

HOORAYTAIWAN จะจัดเตรียม Check lists ให้เหมาะกับผู้เรียนรายบุคคล พร้อมทั้งแนะแนวการสอบต่างๆ เพื่อใช้ในการสมัครสอบเป็นเอกสาประกอบการสมัครเรียนและแนะแนววิธีการดำเนินการสมัคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเขียน Resume Study Plan และ SOP เพื่อใช้ในการสมัครเรียนเเละสมัครชิงทุน
** ในกรณีที่มหาลัยมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Resume Study Plan และ SOP ทางHOORAYTAIWANจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมชุด 1,000 THB โดยค่าบริการจะรวมค่าบริการในส่วนของ Review & Revise เอกสารเป็นที่เรียบร้อย

การปรึกษาแบบส่วนตัว

การปรึกษาเเบบส่วนตัวจะต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันพร้อมเเจ้งเวลาที่เเน่นอนการปรึกษาครึ่งนึงจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงหากเกิน 1 ชั่วโมงจะไปหักกับเวลาในครั้งต่อไป โดยจะให้การปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียม Resume, Study Plan, Portfolio และ SOP

ในกรณีที่น้องต้องการจะเพิ่มชั่วโมงในการปรึกษาทางเราจะคิดค่าบริการชั่วโมงละ 1,000 บาท

Study plan class

Study plan class จะเป็นคลาสสำหรับนักเรียนที่ต้องการพิชิตทุนโดยเฉพาะโดยทางอาจารย์จะเป็นผู้เเนะเเนว เเนะนำ ตรวจ พร้อมเเก้ไข เอกสารของน้องๆเพื่อนำไปยื่นสมัครกับทางมหาลัยเเละสมัครทุน

จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นของวีซ่า

HOORAYTAIWAN จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อประเทศไต้หวัน พร้อมยื่นให้ แต่การรับรองเอกสารนักเรียนจะต้องดำเนินการรับร้องด้วยตัวเองเนื่องมาจากกฏของสถานทูต

*ค่าดำเนินการนี้ไม่รวมค่าเครื่องบิน, ค่าตรวจสุขภาพ, ค่ารับรองเอกสาร,  และค่าทดสอบภาษา โดยทางเราจะดูแลและคอยให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

**ทางเราให้บริการในการสมัครเรียนและดูเเลในเรื่องของการเตรียมตัวเท่านั้นการได้รับทุนหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการบริการ รบกวนผู้สมัครตัดสินใจให้ดีก่อนรับบริการนะคะ

**ค่าบริการดังกล่าวทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี