คอร์สแนะแนวการเขียนเบื้องต้น +สมัครสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัย I-Shou University, Kaohsiung

เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ

2020 National Sun Yat Sen University

National Sun Yat Sen University ค่าดำเนินเอกสารในการมาเรียนภาษาจีนเป็นค่าจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเรียนกับทางมหาลัย การติดต่อประสานงานกับทางมหาลัยเท่านั้นโดยค่าดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมเอกสารดังต่อไปนี้

2022 National Cheng Kung University TAINAN

Regular Chinese Classes To accommodate different language learning styles, small group (6~12 people) and individual (one-on-one) classes are offered. The curriculum is designed for a two-year period, with the goal of developing listening, speaking, reading, writing, and translation skills. Classes include 10 hours of comprehensive Chinese language lessons and 5 hours of electives, for a total of…

2022 PROMOTION : FU JEN UNIVERSITY TPE

The Language Center of Fu JenCatholic University was founded originally by Divine World Missionaries. For fathers, brothers and being specialized in Mandarin was not just crucial for preaching, but especially for lecturing and managing the school. Hence,the idea of establishing a Chinese-Learning Center has direction of the President Cardinal Paul Yu Pin in 1964.

2022 MING CHUAN UNIVERSITY TAIPEI

MING CHUAN UNIVERSITYHOT PROMOTION 2022 ราคารวมหอพัก   Total (รวมหอพัก) ชำระเงินส่วนแรก ชำระเงินส่วนที่สอง Package for 3 months(ราคารวมค่าบริการ หอพัก และค่าเทอม) THB 116,400 THB 17,000 THB 99,400 Package for 6 months(ราคารวมค่าบริการ หอพัก และค่าเทอม) THB 155,600 THB 17,000 THB 138,600 สำหรับหอพักจะมีค่าประกันอีก7000 NTD ซึ่งจะได้คืนเมื่อย้ายออกนะคะโดยจะต้องเเจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5วัน ทำการค่ะHealth and Accident Insurance:NT 2,025 for 3 months ราคาเเบบไม่มีหอพัก   Total (รวมหอพัก) ชำระเงินส่วนแรก ชำระเงินส่วนที่สอง Package for…