คอร์สแนะแนวการเขียนเบื้องต้น +สมัครสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัย I-Shou University, Kaohsiung

เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ

2020 National Sun Yat Sen University

National Sun Yat Sen University ค่าดำเนินเอกสารในการมาเรียนภาษาจีนเป็นค่าจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเรียนกับทางมหาลัย การติดต่อประสานงานกับทางมหาลัยเท่านั้นโดยค่าดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมเอกสารดังต่อไปนี้

2024-2025 National Cheng Kung University TAINAN

Regular Chinese Classes To accommodate different language learning styles, small group (6~12 people) and individual (one-on-one) classes are offered. The curriculum is designed for a two-year period, with the goal of developing listening, speaking, reading, writing, and translation skills. Classes include 10 hours of comprehensive Chinese language lessons and 5 hours of electives, for a total of…

2023 PROMOTION : FU JEN UNIVERSITY TPE

The Language Center of Fu JenCatholic University was founded originally by Divine World Missionaries. For fathers, brothers and being specialized in Mandarin was not just crucial for preaching, but especially for lecturing and managing the school. Hence,the idea of establishing a Chinese-Learning Center has direction of the President Cardinal Paul Yu Pin in 1964.

2024 MING CHUAN UNIVERSITY TAIPEI

MING CHUAN UNIVERSITYHOT PROMOTION 2024 YEAR 2024 CLASS DATES Application Deadline Orientation Dorm check in Summer Quarter 2024/6/24~2024/9/13 2024/5/17 2024/6/21 2024/6/22、2024/6/23 Autumn Quarter 2024/9/23~2024/12/13 2024/8/16 2024/9/20 2024/9/21、2024/9/22 Winter Quarter 2024/12/23~2025/03/21 2024/11/15 2024/12/20 2024/12/21、2024/12/22 ราคาเเบบไม่มีหอพัก ราคาเเบบไม่มีหอพัก Total(THB) First Payment (THB) Second Payment (THB) Package for 3 months(ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม) 52,000 17,000 35,000 Package for 6 months(ราคารวมค่าบริการ และค่าเทอม)…