Master Degree Course 2022-2023 สมัครเรียนต่อไต้หวัน

Hooray Taiwan Online Educational Consultant Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ

2022 Universities/Colleges Offering Degree Programs Taught in English

2021 Universities/Colleges Offering Degree Programs Taught in English

คอร์สแนะแนวการเขียนเบื้องต้น +สมัครสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัย I-Shou University, Kaohsiung

เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ

List of Hospitals for Health Checkup (Degree Visa)

รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับตรวจสุขภาพ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญา สำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการจะตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลจะต้องนำเเบบฟอร์มตรวจสุขภาพ รูปถ่ายเเละบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะคะ แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ: CLICK HERE

Bachelor Degree Course 2022-2023 สมัครเรียนต่อไต้หวัน

Hooray Taiwan Online Educational Consultant Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ

APPLY MOE SCHOLARSHIP

HOW TO APPLY MOE SCHOLARSHIP ทุนรัฐบาลไต้หวันMOE สมัครอย่างไร? สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 1.ทุนการศึกษา NT 40,000 ต่อเทอม MOE จะเป็นผู้จ่ายค่าเทอม และค่าหน่วยกิตของนักศึกษา (แต่ไม่รวม ค่าปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ค่าหอพัก และค่าประกัน) หากว่าค่าเทอมและค่าหน่วยกิตทั้งหมดเกินกว่า NT40,000 ทางมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจะต้องจ่ายส่วนเกินนั้นเอง (ซึ่งโดยค่าเทอมปกติจะไม่เกิน NT 50,000-60,000 ค่ะ) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน MOE ให้เบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาปริญญาตรี NT 15,000 ต่อเดือน นักศึกษาปริญญาโทและเอก NT 20,000 ต่อเดือน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน   Work Permit for Part-Time Job เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1. นักเรียนที่เรียนภาษา นักเรียนภาษาก่อนจะทำงานพาร์ทไทม์ได้ต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ต้องมีบัตร ARC (บัตรอนุญาตให้ชาวต่างชาติพำนักอย่ในไต้หวัน ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ) และต้องทำ Work Permit (ใบอนุญาตทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) ก่อน 2. นักเรียนที่เรียนปริญญา นักเรียนที่เข้าไปเรียนที่ไต้หวันในระดับปริญญาจะสามารถทำงานได้ในภาคการศึกษาที่ 2 หรือเทอมที่ 2 เป็นต้นไป เช่น ปี 1 เทอม 2 ซึ่งต้องติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่เพื่อขอ Work Permit ถ้าได้ใบอนุญาตมาแล้วจะสามารถทำงานได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ (คล้าย ๆ กับที่ออสเตรเลีย) แต่ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็จะสามารถทำงาน