Degree Course 2019-2020 สมัครเรียนต่อไต้หวัน

  Hooray Taiwan   Online Educational Consultant Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ

APPLY MOE SCHOLARSHIP

HOW TO APPLY MOE SCHOLARSHIP ทุนรัฐบาลไต้หวันMOE สมัครอย่างไร? สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 1.ทุนการศึกษา NT 40,000 ต่อเทอม MOE จะเป็นผู้จ่ายค่าเทอม และค่าหน่วยกิตของนักศึกษา (แต่ไม่รวม ค่าปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ค่าหอพัก และค่าประกัน) หากว่าค่าเทอมและค่าหน่วยกิตทั้งหมดเกินกว่า NT40,000 ทางมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจะต้องจ่ายส่วนเกินนั้นเอง (ซึ่งโดยค่าเทอมปกติจะไม่เกิน NT 50,000-60,000 ค่ะ) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน MOE ให้เบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาปริญญาตรี NT 15,000 ต่อเดือน นักศึกษาปริญญาโทและเอก NT 20,000 ต่อเดือน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน   Work Permit for Part-Time Job เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1.นักเรียนภาษา 2.นักเรียนปริญญา การทำ Work Permit ของนักเรียนภาษา คือน้องๆจะต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีบัตร ARCแล้วคะ ในส่วนของการทำ Work Permit ของนักเรียนปริญญา จะต้องอยู่มาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมและมีบัตร ARC