APPLY MOE SCHOLARSHIP

HOW TO APPLY MOE SCHOLARSHIP ทุนรัฐบาลไต้หวันMOE สมัครอย่างไร? สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ 1.ทุนการศึกษา NT 40,000 ต่อเทอม MOE จะเป็นผู้จ่ายค่าเทอม และค่าหน่วยกิตของนักศึกษา (แต่ไม่รวม ค่าปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ค่าหอพัก และค่าประกัน) หากว่าค่าเทอมและค่าหน่วยกิตทั้งหมดเกินกว่า NT40,000 ทางมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาจะต้องจ่ายส่วนเกินนั้นเอง (ซึ่งโดยค่าเทอมปกติจะไม่เกิน NT 50,000-60,000 ค่ะ) 2. เบี้ยเลี้ยงรายเดือน MOE ให้เบี้ยเลี้ยงแก่นักศึกษาปริญญาตรี NT 15,000 ต่อเดือน นักศึกษาปริญญาโทและเอก NT 20,000 ต่อเดือน

TOP 30 UNIVERSITIES IN TAIPEI by 2016 University Web Ranking

TOP 30 UNIVERSITIES IN TAIPEI by 2016 University Web Ranking University Location 1 National Taiwan University Taipei 2 National Chengchi University Taipei 3 Tamkang University Tamsui Township 4 National Taiwan Normal University Taipei 5 Fu Jen Catholic University Sinjhuang City 6 Chinese Culture University Taipei 7 National Taiwan University of Science and Technology Taipei 8…

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน

การทำงาน Part-Time ระหว่างที่ศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวัน   Work Permit for Part-Time Job เรียนที่ไต้หวันทำงานได้ไหม คำตอบคือทำได้นะคะ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ 1.นักเรียนภาษา 2.นักเรียนปริญญา การทำ Work Permit ของนักเรียนภาษา คือน้องๆจะต้องเรียนที่ไต้หวันมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีบัตร ARCแล้วคะ ในส่วนของการทำ Work Permit ของนักเรียนปริญญา จะต้องอยู่มาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมและมีบัตร ARC

DEGREE PACKAGE 2017

DEGREE PACKAGE 2017 เเพกเกจการสมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี เเละปริญญาโทที่ประเทศไต้หวันคะ โดยบริการของทางเราจะเน้นในเรื่องของการสมัครทุนเเละการบริการครบวงจร ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนของเรามากที่สุดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เเละมีทีมดูเเลทั้งฝั่งไทยเเละไต้หวัน ดังนั้นหมดห่วงได้เลยคะ

Facebook