Hooray Taiwan

  Online Educational Consultant

Timelineคร่าวๆของการสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาประเทศไต้หวันของเรา
การสมัครของทางเราจะพิเศษตรงที่เราสมัครทุนการศึกษาทั้งของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยให้ทุกท่าน (ตามระเบียบและกฏการสมัครของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย)
ซึ่งการสมัครนั้นจะมี 2 แบบ คือ

1.น้องๆเตรียมเอกสารมาเองส่วนหนึ่งทางเราช่วยบริการในการสมัคร

ทางเราจะส่งรายการเอกสารในการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์ให้ รวมค่าสมัคร และค่าวีซ่าแล้วค้า

*ไม่รวมการแนะแนวเนื้อหาการเขียน Statement of purpose, Resume และ Portfolio
**แนะแนวผ่านLineและอีเมลเท่านั้น 

2. น้องๆยังไม่มีไอเดียในการเตรียมหรือเขียนเอกสารการสมัครต่างๆ ทางเราจะมีพี่ๆแนะแนว การเขียนมีการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลด้วยเพื่อให้น้องๆไปถึงเป้าหมาย

น้องๆจะได้รับการแนะแนวในการเขียนและวิธีการเขียนเนื้อหา มาระดมสมองเพื่อพูดคุยในเรื่องไอเดียในการเขียนที่ทำให้นักเรียน Outstanding และแนะแนวการทำ เอกสารต่างๆ

พี่ๆจะส่งรายการเตรียมเอกสาารให้น้องๆและช่วยตรวจเช็คเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจไวยกรณ์
*รวมค่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัย และค่าวีซ่าแล้วค่ะ

RECOMMENDED

แนะแนวเรียนต่อประเทศไต้หวัน 2019 พร้อมคำแนะนำต่างๆ  เพื่อนอกจากช่วยค้นหาตัวตนของน้อง อีกทั้งยังช่วยทำให้น้องๆไปถึงอาชีพที่ใฝ่ฝันได้ด้วยนะคะ

เอกสารที่สำคัญที่พี่ๆอยากขอจากน้องๆ
1. คะแนน GPA
2. คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 , TOEFL ibt59, IELTS 5.0 ขึ้นไป คะแนนภาษาจีน TOCFL(ระบบไต้หวัน) A2 , HSK(ระบบจีน) 3 ขึ้นไป

ราคาคอร์สของเรา

สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อได้ที่Line ADD : @hooraytaiwan มี@ด้วยนะคะ

Leave a Reply