2020 TAIWAN SUMMER CAMP (14 Days)

TAIWAN SUMMER CAMP ประจำปี 2020 มาเเล้วนะคะ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 April – 1 May 2020 รวมระยะเวลา14 วัน โดยโครงการนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูเเลใกล้ชิดเเละมี orientation class ก่อนเดินทางอีกด้วยนะคะ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเดินทาง HOW TO APPLY ADD LINE ADD ID: @HOORAYTAIWAN (มี@ด้วยนะคะ) ชำระเงินมัดจำเเละกรอกฟอร์สมัคร

2020 TAMKANG UNIVERSITY Intensive Chinese Enhancement Program

Time Table Characteristic Designed for students with shorter study plan. Age of 12~30 (Spring: 14~30) New classes in spring (March) and summer (July & August) Options of 2 weeks, 3 weeks and 6 weeks. It’s in small classes, and 20 hours a week. The course covers Chinese course, cultural courses and outdoor course. Counselors not…

2020 National Taichung University of Education

The Chinese Language Center offers three independent course types to fit the varying needs of students. Consider your personal preferences and time commitments when selecting the best course variation.       Students with stringent schedules will find the flexible class times of the 1-to-1 Tutorial Program to be to their liking. Consisting of 20 instruction hours,…

2020 NCCU Mandarin Summer Camp

PROGRAM SUMMARY The Summer Mandarin Study Tour held at the Chinese Language Center (CLC) of National Chengchi University (NCCU) enables international students to enroll in high-quality, intensive language classes while experiencing authentic life in Taiwan. The curriculum is flexible and designed to accommodate the individual needs of each student. It includes three hours of Mandarin…

2021 CCU Chinese Course Taipei

Intensive Chinese Course Our elementary course uses an intensive format to help students quickly establish basic reading, speaking, listening and writing abilities. For the intermediate levels and above, we divide the course into elective and main classes. The main class focuses on reading, speaking, listening and writing, while the elective class is chosen of a…

2020 KAINAN UNIVERSITY

2020 KAINAN UNIVERSITY    In August 2005, Kainan University Chinese Language Center [Taoyuan Center] was established, then in 2006 launched the next Chinese Language Center in Taipei City [Taipei Center]. Thanks to the convenient traffic network linking with both Taoyuan and Taipei centre, furthermore friendly learning environments, that why, the number of students has grown…

2021-2022 Tamkang University

It’s a program designed for overseas students with a longer study plan or holds residence permit. Unlike common quarter system in other language institutes (4 terms a year), we offer new classes on the first week of every month, each term lasts 15 weeks (or at least 3 weeks) and 15 hours a week.

ความต่างระหว่างการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันกับเรียนภาษาจีนที่เมืองจีน

คำถามที่นักเรียนหรือคนหลายๆคนสงสัยว่า ภาษาจีนของทั้งไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ต่างกันหรือไม่ ? คำตอบก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักในเรื่องของการสื่อสาร ใครเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันก็สามารถสื่อสาร ทำงานกับคนประเทศจีนได้อย่าสบายไม่มีปัญหาค่ะ หรือจะเรียนที่ประเทศจีนก็สามารถสื่อสารกับคนไต้หวันอย่างไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน แต่จุดแตกต่างที่สำคัญจะอยู่ที่ตัวเขียน อย่างที่รู้กันว่าภาษาจีนของไต้หวันใช้จีนตัวเต็มเรียกว่า 繁體字[fántǐzì] ในขณะที่จีนแผ่นใหญ่ใช้จีนตัวย่อเรียก 簡體字 [jiǎntǐzì] ไต้หวันใช้ระบบอ่านออกเสียงที่เรียกว่า 注音(zhùyīn) แต่ปัจจุบันมีทั้งเเบบ 注音(zhùyīn) และ 拼音[pīnyīn]เพื่อที่จะง่ายต่อการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติค่ะ ในขณะที่ประเทศจีนใช้ 拼音[pīnyīn]จ๊ะ

2019 ทุนภาษาจีน ณ เมืองเกาสง IShou U

เอกสารที่ต้องใช้ 1. หลักฐานการโอนสมัคร 2. พาสปอร์ต มีอายุ 8 เดือนขึ้นไปก่อนเดินทาง3. บัตรนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนมัธยม – ระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ Clc.hooraytaiwan@gmail.comติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ @hooraytaiwan

2019 ทุนภาษาจีนสายฟ้าแลบ!!! Feng Chia University ณ เมืองไถจง มีนาคมนี้

หอพัก 4 ท่าน รับเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาเท่านั้น 1. Food for 10 days – Lunch and Dinner2. Mandarin and cultural classes.3. Airport pick-up4. Two field trips5. Farewell party6. Online Orientation by Hooray Taiwan ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเองคือ ค่าหอพัก + ค่าสมัคร 6,900 บาทค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหารเช้า เอกสารการสมัคร– หลักฐานการโอนค่าสมัคร – พาสปอร์ต– บัตรนักเรียนส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ clc.hooraytaiwan@gmail.com จัดโดย FCU Foreign Language Center ติดต่อสมัคร Line: @hooraytaiwan