SOP ย่อมาจาก Statement of purpose ซึ่งเป็นการเขียนเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่างๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆ โดยในการส่ง statement of purpose นั้น จะได้ส่งพร้อมกันกับ Resume หรือบางครั้ง เรียกว่า CV (ประวัติส่วนตัว) และจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation) บอกเลยว่าการเขียน SOP ค่อนข้างจะมีผลอย่างมากทีเดียวสำหรับการตอบรับจากทางมหาลัยหรือการได้รับทุน มาดูรายละเอียดคร่าวๆว่า วิธีการเขียน SOP ต้องเขียนประมาณไหนอย่างไรกันจ๊ะ

SOP ชิ้นหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้

1. ย่อหน้าแรกควรจะ “ดึงความสนใจ” ของผู้อ่านทันที
ทำไม: อย่าลืมว่าฝ่าย admission ของทางมหาวิทยาลัยอ่าน SOP  อย่างที่คุณเขียนอยู่ปีหนึ่งเป็นพันฉบับ เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณเขียนจะต้อง “น่าสนใจ” และถ้าทำได้ “น่าติดตาม” เพื่อให้เขาอ่านต่อไปเรื่อยๆ
2. ย่อหน้าที่สองกับสามนี้สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครรู้สึกว่ารอยต่อระหว่างย่อหน้ามันลื่นดีไหม อ่านแล้วสะดุดหรือไม่ ขอแนะนำให้อธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมคุณถึงสนใจเรียนคณะนี้ ที่สำคัญ ระวังอย่าให้ดูซ้ำซ้อนเกินไปกับย่อหน้าแรก ท่องเอาไว้ ย่อหน้าแรก คือ เกริ่น คือคำโปรยหน้าปก คือ trailer หนัง ย่อหน้าที่สองคือ การฉายหนังของจริง เขียนให้ละเอียด แต่ขณะเดียวจะต้องกะทัดรัด ได้ใจความ คั้นน้ำออกไปให้มากที่สุด

3. ย่อหน้าที่สาม ควรพูดถึงว่าทำไมคณะนี้ ที่มหาวิทยาลัยนี้ถึงเหมาะกับเรา คนส่วนมากชอบรวบยอดไปอยู่ตอนท้ายใน conclusion  แต่ถ้ามีพื้นที่ แล้วไม่แน่ใจว่าจะเขียนอะไร ลองพูดถึงสิ่งที่ผลักดันให้เราพุ่งความสนใจมาที่มหาวิทยาลัยนี้ ภาควิชานี้น่าสนใจ เพราะหลักสูตรเป็นการผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับกฎหมาย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่แปลกใหม่ และยังไม่ใคร่มีคนรู้จักนัก คิดว่าการเรียนวิชานี้จะช่วยเปิดหูเปิดตา และทำให้ผู้สมัครสามารถทำงาน/ ทำตามฝัน/อื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ ต้องบอกด้วยว่าเพราะอะไร ทุกอย่างที่พูดมีเหตุผลมาสนับสนุน

4.  สรุป ย่อหน้านี้เป็นย่อหน้าที่ผู้สมัครเริ่มผ่อนคลายได้ สิ่งที่ย่อหน้านี้จะต้องทำคือ สรุปใจความหลักของทุกย่อหน้าที่ผ่านมา ย้ำเตือนฝ่าย Admission ว่าเขาอ่านอะไรไป และอะไรคือประหลักที่เราอยากให้เขาจำได้เมื่อเขาวางมือจาก sop ของเราไปอ่านของคนอื่นต่อ วิธีจบมีหลายแบบ จบด้วย motto ดีๆ จบธรรมดาด้วยการขอบคุณสำหรับเวลา หรือจบอย่างชัดเจนไปเลยว่า Looking forward to see you in the upcoming academic trimester ก็ได้

Ref: http://www.sop.translationfind.com