คอร์สแนะแนวการเขียนเบื้องต้น +สมัครสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัย I-Shou University, Kaohsiung

เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ

2022 Tunghai University -Study Chinese

In 1955, thanks to the whole-hearted efforts of Taiwanese educators and Christians, Tunghai University was established in Taichung City , a great place for a university thanks to its geographic beauty and convenience. To serve the foreign staff of the university, the Chinese Language Centre was established in 1970, the first such centre in central…

2022 I-Shou University

To meet the increasing demand of Chinese language learning around the world, the Chinese Language Center at I-Shou University (CLC-ISU) offers a wide range of programs to assist international students in learning and improving Chinese language skills as well as in understanding Chinese culture. CLC-ISU offers a variety of intensive Chinese language courses including seasonal…

2024 National Tsing Hua University (Hsinchu)

uarters15 hours/week(11 weeks) Period Application Deadline  New Student Orientation Total Price (THB) Winter Course Quarter 2023 Dec 4, 2023-Feb 23, 2024 Nov 27, 2023 (Oct. 7 for oversea applicants) 12:10-12:50, Dec 4    63,000  Summer Quarter 2023 2023/06/05~2023/08/25 5/30/2023 06/05 12:10-12:50    68,000  Summer vacation Course 2023 2023/07/03~2023/08/25 6/27/2023 07/03 12:10-12:50    51,500 Accommodation Location: Room Information: Room…

2024 National United University (Miaoli )

National United University Season Class Date Class size Total price ชำระส่วนแรก ชำระส่วนที่เหลือ 2024 Summer semester 2024/06/03 – 2024/08/23 2-10 People in each level THB 53,000 THB 18,000 THB 35,000 2024 Fall semester 2024/09/02 – 2024/11/22 2-10 People in each level THB 53,000 THB 18,000 THB 35,000 2024 Winter semester 2024/12/02 – 2025/02/21 2-10 People in…