คอร์สแนะแนวการเขียนเบื้องต้น +สมัครสัมภาษณ์ทุน มหาวิทยาลัย I-Shou University, Kaohsiung

เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ เปิดสอบและสัมภาษณ์ตรงกับทางมหาลัย I-Shou UniversityกับทางHOORAYTAIWAN และจะสามารถทราบผลภายใน4-5วันทำการหลังจากทางคณะกรรมการทำการสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดเลยค่ะ

2022 Tunghai University -Study Chinese

In 1955, thanks to the whole-hearted efforts of Taiwanese educators and Christians, Tunghai University was established in Taichung City , a great place for a university thanks to its geographic beauty and convenience. To serve the foreign staff of the university, the Chinese Language Centre was established in 1970, the first such centre in central…

2022 I-Shou University

To meet the increasing demand of Chinese language learning around the world, the Chinese Language Center at I-Shou University (CLC-ISU) offers a wide range of programs to assist international students in learning and improving Chinese language skills as well as in understanding Chinese culture. CLC-ISU offers a variety of intensive Chinese language courses including seasonal…

2022 National Tsing Hua University (Hsinchu)

Course Total price First payment Second payment Autumn Course 2022/09/01 ~11/25 63,375 18,000 45,375 Winter Course 2022/12/01 ~2023/02/23 67,500 18,000 49,500 Course 6 months Total price 112,875 THB ราคาข้างต้นรวมค่าบริการ ค่าดำเนินการสมัครเรียน ค่าเทอมตลอดจนค่าวีซ่า เเละค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่รวมค่าหอพัก ค่าตัวเครื่องบิน เเละค่ากักตัว Accommodation Location: The university accommodation is in No. 10 Qingzhai Building, areas A、B and C. Qingzhai graduate dormitory Qing, Xue,…

2022 National United University (Miaoli )

National United University Season Class Date Class size Total price ชำระส่วนแรก ชำระส่วนที่เหลือ Spring 2023/03/23-06/02 5-15 People in each level THB 222,750 THB 18,000 THB 204,750 Fall 2022/09/22-12/09 5-15 People in each level THB 229,500 THB 18,000 THB 211,500 Winter 2022/12/29-2023/03/17 5-15 People in each level THB 229,500 THB 18,000 THB 211,500 APPLICATION DEADLINE 2022 Fall Quarter:…