ใครที่อยากขอทุนไต้หวัน แต่คือว่าไม่รู้เลยจริงๆว่ามีของอะไรบ้าง แล้วแต่ละทุนเค้าให้อะไรบ้าง วันนี้แอดมินคนสวยจะมาอธิบายให้ฟังนะฮับ ฮี่ๆมาดูกันเลยว่าข้อมูลทุนไต้หวันที่สำคัญๆ มีอะไรบ้างนะ

เริ่มต้นจากปี ค.ศ. 2004 ที่มี 4 ตัวแทนภาครัฐของไต้หวันคือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education or MOE), กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs or MOFA), กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs or MOEA) และ National Science Council of the Executive Yuan (NSC) ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการทุนการศึกษาไต้หวันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่ไต้หวันกันนั้นเอง

 MOFA Scholarship

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน หรือประเทศที่มีการทูตที่ดีกับ MOFAการทูตไต้หวันกำหนดไว้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น (Pre-degree Mandarin Language) Enrichment Program or LEP) เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจำวัน

 ทุนการศึกษา:

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับหนึ่งใบ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ NTD 30,000 (หรือประมาณ USD930)ในทุกปี Taiwan ICDF (กระทรวงต่างประเทศไต้หวัน)จะมีการให้ทุนการศึกษาโดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ค่าตั่วเครื่องบินไป-กลับค่าหอพักในมหาวิทยาลัยค่าหน่วยกิตและค่ารรมเนียมการศึกษาค่าประกันสุขภาพค่าหนังสือเล่าเรียนเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนปิดรับสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี  ทุกปีทุนการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาที่รับสมัครผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icdf.org.tw

 

MOE Scholarship

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมาจากประเทศที่นอกเหนือจาก MOFA Scholarshipทางสำนักงานต่างประเทศของไต้หวันกำหนดไว้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น(Pre-degree) Mandarin Language Enrichment Program or LEP) เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจำวัน

 

ทุนการศึกษา:

สำหรับระดับปริญญาตรีหรือ LEP จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ NTD 25,000 (หรือประมาณ USD 775) และสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทจะได้เดือนละ NTD 30,000

 

MOEA Scholarship

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมาจากประเทศที่นอกเหนือจาก MOFA Scholarshipหลักสูตรระดับปริญญาโทเท่านั้น

ทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ NTD 30,000

 

NSC Scholarship

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมาจากประเทศที่นอกเหนือจาก MOFA Scholarshipหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, คณิตศาสตร์, วิศวกรรม, การแพทย์และวิทยาศาสตร์การเกษตร และอื่นๆ)

 

ทุนการศึกษา:

ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ NTD 30,000

นอกจากทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวันแล้วยังมีทุนของมหาวิทยาลัยไต้หวันอีกจำนวนหนึ่งที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกด้วยค่ะPS: ทางเรามีบริการดำเนินเรื่องเอกสาร ติดต่อหาข้อมูลของมหาลัย หาบ้านพัก ราคาเป็นกันเองค่ะ สนใจสอบถามได้เลยนะค่ะ