TAIWAN SCHOLARSHIP

ใครที่อยากขอทุนไต้หวัน แต่คือว่าไม่รู้เลยจริงๆว่ามีของอะไรบ้าง แล้วแต่ละทุนเค้าให้อะไรบ้าง วันนี้แอดมินคนสวยจะมาอธิบายให้ฟังนะฮับ ฮี่ๆมาดูกันเลยว่าข้อมูลทุนไต้หวันที่สำคัญๆ มีอะไรบ้างนะ เริ่มต้นจากปี ค.ศ. 2004 ที่มี 4 ตัวแทนภาครัฐของไต้หวันคือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education or MOE), กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs or MOFA), กระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs or MOEA) และ National Science Council of the Executive Yuan (NSC) ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการทุนการศึกษาไต้หวันเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่ไต้หวันกันนั้นเอง  MOFA Scholarship ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องมาจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน หรือประเทศที่มีการทูตที่ดีกับ MOFAการทูตไต้หวันกำหนดไว้ให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น (Pre-degree Mandarin Language) Enrichment Program or LEP) เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนในการใช้ชีวิตประจำวัน